Chack:
Yağmur
tanrısı

Burada Chaahk'ı baltasını kavramış, bulutlardan yağmur ve şimşek indirmeye hazırlanır halde görüyoruz. Bu heykel muhtemelen Yukatan ve Kampeçe'deki Puuc tepelerinde yapılmıştı.

Chack: yağmur tanrısı
İmparatorluk Sarayı Fotoğrafı

Chichen-Itza’daki
İmparatorluk Sarayı,
bas rölyef
kaplanlar

İmparatorluk Sarayı Fotoğrafı